HET BELEID VAN CAMPING EL PINAR TEN AANZIEN VAN DE BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Door middel van dit bericht stelt CAMPING EL PINAR (verderop aangeduid als ¨Camping¨) de gebruikers van haar website www.campingelpinar.com op de hoogte van haar beleid ten aanzien van de bescherming van Persoonlijke Gegevens (verderop aangeduid als ¨de Persoonlijke Gegevens¨) opdat zij vrijwillig besluiten of zij Persoonlijke Gegevens, waarnaar gevraagd wordt in het reserveformulier en/of de informatieaanvraag wensen vrij te geven aan de Camping. De Camping eigent zich het recht toe het huidige beleid ten aanzien van de bescherming van persoonlijke gegevens aan te passen aan vernieuwingen in de wetgeving en de praktijk.

De Persoonlijke Gegevens zullen geautomatiseerd worden verwerkt en bewaard worden in registers waar de Camping verantwoordelijk voor zal zijn. De inzameling en verwerking van de Persoonlijke Gegevens direct uitgevoerd door de Camping of door derden in naam van de Camping, heeft tot doel het behouden van de contractuele relatie die de individuele klant heeft met de Camping, het leiden, de administratie, de dienstverlening, de uitbreiding en verbetering van de diensten van de Camping, de aanpassing aan de wensen van de klanten en het sturen, op traditionele manier of elektronisch van commercïele informatie met betrekking tot de diensten aangeboden door de camping, op dit moment en in de toekomst.

De Camping zal de Persoonlijke Gegevens niet overdragen noch verstrekken aan derden zonder de toestemming van de betrokkenen. De Camping of derden die beschikken over de Persoonlijke Gegevens in naam van de Camping passen de regels ter bescherming van de Persoonlijke Gegevens toe, zoals zij zijn voorgeschreven door de wet.

De gebruiker moet zich ervan bewust zijn dat de middelen ter bescherming van de Persoonlijke Gegevens op het Internet geen complete bescherming kunnen garanderen.

De gebruikers hebben wettelijke erkenning en kunnen hun recht van inkijk, annulering en rectificatie van hun Persoonlijke Gegevens uitspreken door contact op te nemen met de Camping door een bericht per elektronische post naar info@elpinarbeach.com te sturen.